Kamera

i

Autor: Pixabay

konkurs

Co kręci młodzież z Województwa Zachodniopomorskiego?

2024-06-19 17:17

Pomorze Zachodnie słucha głosu młodych i zaprasza do udziału w konkursie „Kręci mnie to”. Do wygrania udział w 4-dniowym „Zawodowym Summer Campie”, jakiego jeszcze w regionie nie było. Aby otrzymać zaproszenie do udziału w obozie wystarczy nagrać z klasą lub ze znajomymi ze szkoły krótki filmik o zawodzie lub stanowisku pracy.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza młodzież z regionu – uczennice i uczniów zawodowych szkół ponadpodstawowych, liceów i techników do uczestnictwa w bezpłatnym 4-dniowym obozie edukacyjnym. Zdobyta podczas wrześniowego obozu wiedza i praktyczne umiejętności mają pomóc uczniom w przyszłości wybrać wymarzony zawód, pokazać jak szybko i skutecznie uczyć się czy wykorzystywać nowe technologie do celów zawodowych.

Chcemy młodym ludziom pokazać, że wybór zawodu może być świadomą i przemyślaną decyzją, a nasz region daje wiele możliwości do rozwoju zawodowego. Tym działaniem odchodzimy od tradycyjnych form edukacji, targów pracy i zapraszamy uczennice i uczniów branżowych szkół do udziału w ciekawych, angażujących zajęciach dotyczących szeroko pojętej przedsiębiorczości. Podczas „Zawodowych Summer Campów” będziemy inspirować uczniów do podejmowania ciekawych wyzwań zawodowych, ale też nauczymy młodzież metod chociażby autoprezentacji – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W pierwszej edycji będzie miało szansę wziąć udział aż 375 osób. Będzie to wyjazd wypełniony inspirującymi warsztatami i ciekawymi rozmowami z niebagatelnymi osobowościami. Zajęcia z młodzieżą będą prowadzić mentorzy i specjaliści w danym zawodzie, którzy na podstawie swoich bogatych doświadczeń pokażą, jak osiągnęli sukces. Dla uczestników obozu – młodych ludzi, którzy będą stawiać dopiero pierwsze kroki na rynku pracy – to niepowtarzalna szansa, by uczyć się od najlepszych.

Film do konkursu „Kręci mnie to” może zgłosić 15 osobowa grupa uczniów szkół branżowych (I i II stopnia), liceów oraz techników objętych edukacją formalną lub pozaformalną w zakresie kształcenia zawodowego, za pośrednictwem swojej szkoły. Może to być grupa z jednej klasy albo znajomi z całej szkoły.

Zadaniem młodzieży będzie przygotowanie promocyjnego filmu dotyczącego wykonywania wybranego zawodu / zawodów lub związanego z nim stanowiska pracy. Film według autorskiego scenariusza może być nakręcony za pomocą dowolnego urządzenia, np. telefonu komórkowego, kamery lub aparatu fotograficznego.

Prace przyjmowane są do 21 czerwca. Konkurs objęty został Patronatem Honorowym Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Szczegóły znajdziecie tutaj

Źródło: Co kręci młodzież z Województwa Zachodniopomorskiego?