W tym roku w powiecie kołobrzeskim, nie zabraknie miejsc dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.

i

Autor: materiały prasowe W tym roku w powiecie kołobrzeskim, nie zabraknie miejsc dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Spoełczne

Czy 8-klasiści znajdą w tym roku miejsca w wymarzonych szkołach? Powiat kołobrzeski przygotwuje ofertę.

2024-03-12 9:39

Rok temu było dwa razy więcej absolwentów szkół ponadpodstawowych niż miejsc w placówkach. Powodem była kumulacja dwóch roczników. Jak będzie w tym roku?

Powiat kołobrzeski przygotowuje miejsca w szkołach ponadpodstawowych i już uspakaja absolwentów oraz rodziców, że każdy będzie miał zapewnione miejsce w placówkach. Rok temu z powodu kumulacji dwóch roczników - 6 i 7-latków, dla wielu uczniów zabrakło miejsc w wybranych szkołach. Według zapowiedzi starosty - Tomasza Tamborskiego w tym roku sytuacja się nie powtórzy.

W bieżącym roku szkolnym liczba absolwentów klas ósmych z powiatu wyniesie ponad 500 uczniów. W roku ubiegłym, z powodu kumulacji roczników w systemie pojawiła się dwukrotnie większa liczba absolwentów klas ósmych. Było to 1016 uczniów. Ostatecznie stworzono 36 oddziałów, przyjmując ponad 1080 osób. Obecnie minimalna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowej szkole I stopnia wyniesie 21. W zależności od ilości chętnych, liczba klas może ulec zwiększeniu. Tym bardziej, że do szkół w powiecie kołobrzeskim aplikują również uczniowie spoza powiatu. I jest to 20-30% ogólnej liczby ósmoklasistów.

Nabór do szkół ponadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim ruszy od 10 maja i potrwa do 14 czerwca, do godz. 15.00. W pierwszej kolejności uczeń składa wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami, następnie od 3-10.07 uzupełnienia wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru. 19 lipca zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych. Ostatnim etapem naboru jest potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.