Jest projektant pierwszego etapu rewitalizacji koszalińskiego Śródmieścia.

i

Autor: Urząd Miejski Koszalin Jest projektant pierwszego etapu rewitalizacji koszalińskiego Śródmieścia.

Miejskie

Jest projektant pierwszego etapu rewitalizacji koszalińskiego Śródmieścia.

2024-04-03 13:53

Firma z Bytomia wykona projekt pierwszego etapu rewitalizacji koszalińskiego Śródmieścia, który obejmuje przebudowę ul. Dworcowej i części ul. Jana z Kolna

Do przetargu stanęły trzy firmy. Studio z Bytomia zaoferowało najniższą cenę za wykonanie zadania. Firma zobowiązała się opracować dokumentację projektową pierwszego etapu rewitalizacji Śródmieścia w Koszalinie za blisko 300 tys. zł. Magistrat na ten cel zarezerwował w budżecie kwotę 374 tys. zł. Projekt ma być gotowy w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy.

W ramach zadania projektant m.in. odnowi nawierzchnię chodników, jezdni, miejsc postojowych, przebuduje oświetlenie i kanalizację deszczową. Projekt jest potrzebny, aby przeprowadzić pierwszy etap rewitalizacji Śródmieścia, który zakłada przebudowę ul. Dworcowej z odcinkiem ul. Jana z Kolna. Ta lokalizacja została wybrana na początek ze względu na bliskość budowanego nowego dworca PKP.

Magdalena Bator z 7. edycji programu Rolnik szuka żony dziś nazywa się inaczej!

W rewitalizacji Śródmieścia wpisuje się także planowana przebudowa ul. Zwycięstwa. Na to zadanie samorząd otrzymał 30 mln zł z Polskiego Ładu. Według planów miejscami ulica zostanie zwężona do dwóch pasów, wprowadzony zostanie także buspas. W drugim etapie rewitalizacji planowane jest zamknięcie dla ruchu ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Połtawskiej do ul. Młyńskiej, zostawiając ruch na ul. Młyńskiej. Jednak zanim to nastąpi, wyznaczony zostanie bieg ringu miejskiego.

Inwestycja została zaplanowana na kilka etapów. Magistrat zakłada zamknięcie dla ruchu ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Połtawskiej do ul. Mickiewicza oraz na ul. Młyńskiej od ul. Andersa do skrzyżowania przy muzeum. Na ul. Zwycięstwa ma powstać aleja platanów, przestrzenie dla ogródków letnich i małej architektury. Wszystko po to aby z centrum wyprowadzić ruch kołowy.  Władze Koszalina na dofinansowanie tej inwestycji będą starać się o pieniądze z zewnętrznych źródeł.