Koszalin

i

Autor: Domin Koszalin

Miasto

Koszalin z mniejszą liczbą radnych w kadencji 2024-2029. W mieście nie ma już 100 tys. meldunków

2024-01-13 8:57

Do 23 osób zmniejszy się liczba radnych w Koszalinie w kadencji 2024-2029 - wynika z zarządzenia wojewody zachodniopomorskiego, wydanego w oparciu o dane z Centralnego Rejestru Wyborców. Zgodnie z rejestrem, co potwierdził sekretarz Koszalina Tomasz Czuczak, w mieście nie ma już 100 tys. meldunków.

- W nowej kadencji samorządowej w koszalińskiej Radzie Miejskiej będzie zasiadało o dwóch radnych mniej. Wynika to z liczby mieszkańców Koszalina, która jest w Centralnym Rejestrze Wyborców, a w nim znajdują się osoby na stałe zameldowane w danej gminie. Zgodnie z tym rejestrem w Koszalinie mieszka już poniżej 100 tys. mieszkańców, a to skutkuje tym, że koszalińska Rada Miejska w nowej kadencji będzie liczyła 23 radnych – powiedział PAP sekretarz Koszalina Tomasz Czuczak.

Wojewoda w porozumieniu z komisarzem wyborczym zarządzeniem ustala liczbę wybieranych radnych

Zaznaczył, że to w oparciu o utworzony w ubiegłym roku Centralny Rejestr Wyborców (CRW) - zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym - wojewoda w porozumieniu z komisarzem wyborczym zarządzeniem ustala liczbę wybieranych radnych.

Czuczak zauważył, że przez wiele lat Koszalin miał powyżej 100 tys. osób zameldowanych. Ale ta liczba, jak przyznał, spada.  - Osoby, które przyjeżdżają do Koszalina - pomimo tego, że jest obowiązek meldunkowy - nie meldują się na stałe. (…) Nie ma żadnych sankcji za niedopełnienie tego obowiązku – podkreślił Czuczak.

W jego ocenie, to dlatego w CRW jest ok. 98 tys. koszalinian, co pozwoli na wybór tylko 23 radnych nowej kadencji. Po 2002 r. wybieranych było 25 radnych. W mijającej kadencji samorządowej w 2023 r. dołączyło do RM nawet dwóch dodatkowych radnych, ale ta procedura wynikała z poszerzenia granic miasta. Powiększenie Koszalina nie zwiększyło jednak wystarczającą liczby zameldowanych mieszkańców i tym samym ujętych w CRW, by można było wrócić do wyboru 25-osobowej rady.

Natomiast, zdaniem Czuczaka, prezydent Koszalina w nowej kadencji samorządowej nadal będzie mógł powołać trzech swoich zastępców.

- Jedynym przepisem, który reguluje tę kwestię jest przepis Ustawy o samorządzie gminnym i tam jest zapis, który mówi o liczbie mieszkańców liczonej nie z Centralnego Rejestru Wyborców, tylko z Kodeksu cywilnego, czyli osób stale zamieszkujących na terenie danej gminy. I w związku z tym, zgodnie z ostatnim spisem powszechnym, według Głównego Urzędu Statystycznego, w Koszalinie mieszka ponad 100 tys. mieszkańców, a precyzyjniej nieco ponad 104 tys. mieszkańców. Tak więc, jeśli chodzi o liczbę zastępców prezydenta, to ona zostanie niezmienna – poinformował sekretarz Koszalina i przyznał, że rozbieżności między danymi z CRW a GUS są bardzo duże.

Zgodnie z wydanym zarządzeniem wojewody zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w Zachodniopomorskiem w żadnym samorządzie nie przybędzie radnych.

Natomiast zmniejszy się ich liczba nie tylko w mieście Koszalinie. W powiecie gryfińskim rada liczyć będzie 19, a nie, jak obecnie, 21 osób, natomiast w powiecie myśliborskim 17, a nie 19 radnych. W choszczeńskiej gminie miejsko-wiejskiej Rada Miejska nowej kadencji skurczy się z 21 do 15 osób.

Obecna kadencja organów samorządu terytorialnego trwa do 30 kwietnia 2024 r. Termin wyborów nie został jeszcze ogłoszony.

Chwile grozy w koszalińskim żłobku
Źródło: Koszalin z mniejszą liczbą radnych w kadencji 2024-2029. W mieście nie ma już 100 tys. meldunków