Stypendia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych

i

Autor: pixabay Stypendia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Stypendia sportowe w Kołobrzegu. Jak o nie aplikować?

2022-01-20 13:25

1500 złotych piechotą nie chodzi, a właśnie tyle można uzyskać w Kołobrzegu składając wniosek o stypendium sportowe. Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, jak co roku, zachęca uczniów szkół ponadpodstawowych do ubiegania się o dofinansowanie. W 2022 roku na stypendia zarezerwowano w budżecie 15 000 złotych.

Szanse na stypendium mają uczniowie szkół z Powiatu Kołobrzeskiego, przy czym wniosek mogą złożyć jedynie zarządy klubów i stowarzyszeń oraz dyrektorzy szkół. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2022 roku.

Stypendium jest wypłacane przez okres trzech miesięcy, w kwotach po 500 lub po 400 złotych miesięcznie. Obejmuje ono praktycznie każdą dyscyplinę sportu, od lekkoatletyki, przez sporty wodne aż po szachy. Warunkiem koniecznym do zdobycia dofinansowania są wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Sekrety Igrzysk Olimpijskich | ESKA XD - Niesportowe zachowanie #28

Zasady i tryb przyznawania stypendiów oraz wniosek do wypełnienia zawarte są w uchwale nr XXVII/199/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu oraz w uchwale zmieniającej nr XXXVII/287/2018 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu pod nr tel. 94 354 76 18 wew. 170-172.