Koniec konsultacji w sprawie powiększenia granic Koszalina

i

Autor: Materiały prasowe Koniec konsultacji w sprawie powiększenia granic Koszalina

Większość mieszkańców za poszerzeniem granic Koszalina. Znane są wyniki konsultacji

2022-02-21 12:38

W konsultacjach społecznych większość ankietowanych mieszkańców opowiedziała się za poszerzeniem granic Koszalina o Kretomino, część Starych Bielic i Mścice. Na 1976 głosów ważnych w ankiecie - 1211 było za zmianą granic. Konsultacje prowadzone były od 31 stycznia do 13 lutego.

Konsultacje polegały na wypełnieniu dostępnej w wersji elektronicznej i papierowej ankiety z dwoma pytaniami - w kwestii stanowiska co do poszerzenia granic miasta Koszalina i bycia mieszkańcem Koszalina. Koszalinianie, nie podając swoich danych osobowych, zaznaczali w ankiecie nazwę osiedla, które zamieszkują.

Do magistratu wpłynęły 2324 ankiety, w tym 2013 złożone przez mieszkańców Koszalina. 311 ankiet wypełniły osoby spoza miasta, nieuprawnione do oddania głosu, dlatego nie były w ogóle brane pod uwagę.

Na 1976 ważnych głosów za zmianą granic oddano ich najwięcej - 1211, przeciw było ich 702, a wstrzymujących 63. W 37 ankietach nie zaznaczono oddanego głosu, dlatego były nieważne.

Sekretarz miasta Tomasz Czuczak poinformował, że obecnie przygotowywany jest wniosek do MSWiA dotyczący zmiany granic oraz trwa analiza kosztów związanych z przyłączeniem miejscowości do Koszalina.

Ostateczną decyzję o uwzględnieniu wniosku podejmie do 30 czerwca 2022 r. Rada Ministrów. Jeśli ta będzie pozytywna, zmiany dotyczące granic Koszalina wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku. 

Po przyłączeniu do Koszalina - Kretomina, Mścic i części Starych Bielic, miasto powiększyłoby się o ponad 2 tys. ha i o ok. 3,5 tys. mieszkańców.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Już 6/10 będzie kozackim wynikiem

Pytanie 1 z 10
Ile samolotów porwali terroryści z Al-Kaidy 11 września 2001 roku?
Gorąca 20 Radia ESKA – notowanie 18.02.2022