Baczność! Wkrótce rozpocznie się kwalifikacja wojskowa w WKU w Koszalinie (WYWIAD)

2021-09-13 11:05

Są nadawane każdemu pełnoletniemu mężczyźnie w Polsce i mogą być niezbędne w przypadku starań o pracę w innych służbach mundurowych, np. policji. Wkrótce ruszy kwalifikacja wojskowa w Koszalinie, która przypisze każdemu uczestnikowi jedną z czterech kategorii.

Bez obaw - kwalifikacja to nie pobór, a jedynie ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej. W kwalifikacji można uzyskać kategorię:

  • A - czyli zdolność do czynnej służby wojskowej
  • B - czyli czasową niezdolność do służby przez okres 24 miesięcy
  • D - czyli niezdolność do służby w czasie pokoju
  • oraz E - trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej.
Wojskowy obóz w pobliżu granicy z Białorusią

Obowiązek stawienia się dotyczy głównie mężczyzn urodzonych w 2002 roku i wcześniej, ale mogą się też zgłosić kobiety.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. posiadaną dokumentację medyczną w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
  3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
  4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe;
  5. ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Więcej informacji usłyszycie w poniższym podcaście.

Posłuchaj więcej o kwalifikacji wojskowej w WKU w Koszalinie