Inwestycje mają się zakończyć w 2024 roku

i

Autor: Urząd Miasta w Koszalinie Inwestycje mają się zakończyć w 2024 roku

Most na Władysława IV i ul. Szczecińska z rządowym dofinansowaniem

2022-05-31 10:31

To już pewne: dwie ważne dla Koszalina ulice otrzymały pozytywną opinię rządu i zostały zaakceptowane do dofinansowania w ramach drugiej edycji Programu Polski Ład. Łączna wartość dotacji wyniesie prawie 35 milionów złotych.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński nie kryje radości i komentuje pozytywne zaopiniowanie wniosków:

Jestem niezwykle zadowolony, że udało nam się uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa. O tym, jak newralgiczna dla Koszalina jest ulica Szczecińska, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jej przebudowa pozwoli na udrożnienie ruchu drogowego w tym miejscu, co przełoży się na szybsze i bezpieczniejsze dotarcie do miasta. Pamiętajmy też, że ulica Szczecińska jest kluczową arterią prowadzącą z centrum miasta do najstarszej dzielnicy przemysłowej Koszalina. Przy niej i w drogach stanowiących jej boczne odnogi siedzibę mają dziesiątki zakładów produkcyjnych, usługowych, hurtowni, składów i magazynów. Ulica zapewnia także dostęp do obejmujących 14 ha terenów inwestycyjnych – najnowszej części Kompleksu „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Natomiast wiadukt na ulicy Władysława IV jest w złym stanie technicznym musi zostać pilnie wyremontowany ze względu na bezpieczeństwo. Wiadukt jest kluczowym elementem infrastruktury drogowej Koszalina, łączącym osiedla miejskie i zapewniającym dostęp do krajowej sieci dróg szybkiego ruchu poprzez węzeł „Koszalin – Wschód” trasy ekspresowej S6 Szczecin - Gdańsk. W bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu znajduje się pętla autobusowa i centrum przesiadkowe komunikacji miejskiej oraz stacja roweru miejskiego. Przy wiadukcie zaplanowano realizację nowego przystanku kolejowego „Koszalin Północ”. Dlatego cieszę się, że strona rządowa ten problem zauważyła i pospieszyła nam z pomocą.

Tak zmieniał się Koszalin przez ostatnich 37 lat

Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej

Prace mają objąć odcinek od granic miasta do ul. Wołyńskiej, to ok. 1,15 km. Zaplanowano przebudowę i rozbudowę jezdni – wprowadzenie po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku ruchu oraz przebudowę i budowę trzech skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo z ulicami: BoWiD, Inwestorską i Wołyńską/ Ekonomiczną. Będą to ronda o dwóch pasach ruchu, ale prace obejmą też chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi, jak również budowę pętli autobusowej, miejsc postojowych, drogi rowerowej i oświetlenia ulicznego wraz z doświetlaczami na przejściach dla pieszych. Powstanie też nowe odwodnienie uliczne, przebudowany zostanie wodociąg i sieć elektroenergetyczna. Na ulicy zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, stanie też mała architektura. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 31 października 2024 r., a jej przewidywany koszt to 33,21 mln zł (udział własny miasta – 9,67%)

Sonda
Czy budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to dobry pomysł?

Remont wiaduktu w ul. Władysława IV

Remont obiektu mostowego obejmuje: przygotowanie, zabezpieczenie i organizację placu budowy w tym organizację ruchu kolejowego i kołowego i kosztami zajęcia terenu kolejowego, roboty rozbiórkowe elementów drogi oraz istniejącego obiektu inżynierskiego i jego wyposażenia wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki, zabezpieczenie istniejących mediów i urządzeń sieci, wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa, nawierzchni jezdni oraz chodników, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego, montaż elementów wyposażenia ulic, remont podpór, ustroju nośnego i płyt przejściowych w zakresie odtworzenia, uzupełnienia zbrojenia i betonu; wykonanie izolacji obiektu, odwodnienie płyty pomostu, wykonanie dylatacji na obiekcie, wykonanie kap chodnikowych z betonu zbrojonego i nawierzchnio-izolacją oraz odciążającymi kanałami technologicznymi, montaż elementów zabezpieczających, m.in. balustrad na obiekcie, balustrad wygradzających poza obiektem, barier ochronnych, osłon przeciwporażeniowych, umocnienie skarp pod obiektem, badania laboratoryjne i próbne obciążenia obiektu mostowego.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2023 r. a jej koszt to 5.144.267,78 mln zł (udział własny miasta – 5%)