Modernizacja ul. Jedności i ul. Głowackiego

i

Autor: Materiały prasowe Modernizacja ul. Jedności i ul. Głowackiego

Ponad 5,5 mln zł dodatkowego wsparcia na przebudowę amfiteatru w Koszalinie. Skorzystają również kierowcy

2021-02-12 10:17

Przyznane pieniądze pozwolą miastu na zmniejszenie wkładu własnego. Prezydent Koszalina chce przekierować zaoszczędzone środki w budżecie na inwestycje drogowe. Chodzi o modernizację ul. Jedności i ul. Głowackiego, na które jest gotowa dokumentacja techniczna

O uzyskaniu dodatkowego dofinansowania na przebudowę amfiteatru z Euroregionu Pomerania w ramach programu Interreg V poinformował we wtorek na briefingu prasowym na terenie budowy prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Rozbudowa i przebudowa ul. Jedności oraz ul. Głowackiego polegać będzie na: przebudowie jezdni, chodników oraz zjazdów, rozbudowie ulicy o miejsca postojowe. Przebudowana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie ulic.

Na skrzyżowaniu ul. Jedności i Głowackiego zaprojektowano rondo

Konserwator zabytków zezwolił na przełożenie kostki kamiennej w ul. Jedności. Na pozostałych odcinkach obu ulic pojawi się nowa warstwa bitumiczna. Przebudowa i rozbudowa jezdni polega na zmianie konstrukcji, korekcie niwelety ulicy, jej geometrii, a także przebudowie skrzyżowań i łuków na skrzyżowaniach. Przebudowa jezdni nie wpłynie na użytkowanie oraz zagospodarowanie przyległych terenów.

Projektowana rozbudowa i przebudowa ul. Jedności oraz ul. Głowackiego podniesie bezpieczeństwo, co jest istotne zwłaszcza w kontekście ulokowanych tu kilku szkół i standard ruchu pieszego i pojazdów, a także wpłynie na uporządkowanie zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Uporządkowana zostanie także podziemna infrastruktura techniczna.

Uporządkowane zostaną także podwórka na zapleczu budynków usytuowanych wzdłuż ul. Pileckiego, także po to, by zapewnić dojazd do budynku wykorzystywanego przez SOS Wioski Dziecięce.

Szacowany koszt inwestycji to około 4,5 mln zł.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

Sonda
Obawiasz się o swoje zdrowie i sytuację epidemiologiczną w Polsce?
Nauka jazdy na rolkach w domu | ESKA XD - Fit vlog #16