Każdy potrzebujący otrzyma ok. 28 kg żywności

i

Autor: Polski Czerwony Krzyż Koszalin Każdy potrzebujący otrzyma ok. 28 kg żywności

Pomoc żywnościowa jednak zostaje w Koszalinie. PCK wyżywi 4 tysiące osób

2022-01-21 13:35

Smutna sprawa sprzed kilku dni znalazła jednak dobre zakończenie! Polski Czerwony Krzyż w Koszalinie będzie jednak w tym roku świadczył pomoc żywnościową. Przypomnijmy, że były plany, by w tym roku zrezygnować z kontynuacji programu.

Do takich wniosków doszedł bowiem oddział szczeciński - czyli nadrzędny względem naszego, koszalińskiego. Rezygnację z programu żywnościowego tłumaczył zbyt wielkimi kosztami, które się nie bilansują.

Negocjacje, upór, a przede wszystkim zwiększenie dotacji przez Urząd Miasta w Koszalinie opłaciły się - decyzją zarządu okręgowego PCK w Szczecinie, program unijnej pomocy żywnościowej będzie w Koszalinie kontynuowany - ma wystartować jeszcze w styczniu. Żywność otrzyma blisko 4 tysiące mieszkańców Koszalina, to o ok. 3 tysiące mniej niż PCK świadczyło do tej pory.

Niestety nadal nie wiadomo co ze świetlicą, w której Grupa Ratownictwa PCK szkoliła młodzież z pierwszej pomocy. Znajduje się ona wśród pomieszczeń na I piętrze siedziby PCK przy ul. Grunwaldzkiej, i musiała zostać oddana do ZBM-u z uwagi na duży koszt wynajmu - ta decyzja również została podjęta przez oddział w Szczecinie. Koszaliński PCK ma jednak nadzieję, że uda się znaleźć sponsora lub darczyńcę, który na 2022 rok pokryje koszty wynajmu świetlicy, to kwota ok. 6000 zł.

Charytatywna zbiórka pieniędzy dla dzieci chorych na raka w tym roku w Internecie